PROVÁDÍME OCENĚNÍ V RÁMCI CELÉ ČR

Vyhotovíme pro Vás

 • znalecké posudky
 • odhady cen všech druhů nemovitostí (jsme specialisté na obvyklé – tržní ceny)
 • speciální znalecké posudky na území města Praha a okolí

Znalecké posudky jsou vyhotovovány pro

 • všechny fyzické i právnické osoby
 • soudy
 • policii ČR
 • orgány státní správy ČR
 • advokátní, notářské a exekuční kanceláře

Provádíme

 • převody vlastnictví k nemovitostem
 • úvěrová řízení
 • stanovení nájemného
 • převody majetků
 • a další služby

Můžete se spolehnout, že svoji práci odvádíme rychle, seriózně a především levně.